Ida Killeslätt

Advokat

Ida Killeslätt tog sin jur.kand-examen från Lunds universitet år 2007. Hon tjänstgjorde därefter som notarie vid Växjö tingsrätt och vid Förvaltningsrätten i Växjö 2007-2010.

Efter notarietjänstgöringen var Ida Killeslätt verksam som åklagare vid Malmö åklagarkammare under åren 2011-2020. Under åren som åklagare har hon arbetat med utredningar i många olika typer av brott såsom våld i nära relation, brott mot barn och sexualbrott. Hon arbetade i stor utsträckning med utredningar om unga lagöverträdare och har erfarenhet av utredningar om grov brottslighet och användandet av hemliga tvångsmedel.

Kompetens, engagemang och lojalitet.