Kajsa Svensson, advokat

Delägare

Kajsa Svensson tog sin jur. kand-examen från Lunds universitet år 2010. Hon tjänstgjorde därefter som tingsnotarie vid Kristianstad tingsrätt, för att sedan gå vidare till Förvaltningsrätten i Malmö och Malmö tingsrätt. Hon har således bred erfarenhet av domstolsarbete.

Kajsa har arbetat på byrån sedan 2014 och är medlem av Sveriges advokatsamfund sedan 2017. Hon åtar sig uppdrag inom samtliga de måltyper som advokatbyrån arbetar med och är ofta anlitad som både försvarare och målsägandebiträde, men förekommer även flitigt som ombud i familjerättsliga tvister och som offentligt biträde i tvångsmål.

Kompetens, engagemang och lojalitet.