Om oss

Allmänna advokatbyrån i Malmö och Lund HB är en advokatbyrå med bred och lång erfarenhet av humanjuridisk rådgivning. Vi är särskilt angelägna om att du som klient ska garanteras kompetent rådgivning inom våra expertområden och utifrån vår kunskap och erfarenhet.

Samtliga jurister på byrån är notariemeriterade och har alltså arbetat på domstol. Vi har också medarbetare med gedigen erfarenhet från andra rättsvårdande myndigheter, såsom åklagarmyndigheten. Hos oss finns särskild kompetens inom flera viktiga rättsområden, i synnerhet brottmål och familjerätt.

Allmänna advokatbyrån kan garantera dig kompetens, engagemang och lojalitet – hela vägen!

 

Historia

Malmö stads Rättshjälpsanstalt startade sin verksamhet den 1 september 1920. Rättshjälpsanstalter var offentliga anstalter, anordnade av landsting eller kommun, för beredande av kostnadsfri rättshjälp. Man ville tillse att alla kommuninvånare skulle få möjlighet till kompetent juridisk hjälp, oavsett vilken inkomst man hade.

När rättshjälpslagen tillkom år 1972 infördes istället de statliga advokatbyråerna. Malmö stads rättshjälpsanstalt blev således statlig och fick namnet Allmänna advokatbyrån i Malmö.

År 1999 avvecklades de statliga advokatbyråerna, då sittande regering ansåg att staten inte längre skulle bedriva advokatverksamhet. Några av landets statliga advokatbyråer har dock fortsatt att bedriva verksamhet i privat regi. Allmänna advokatbyrån i Malmö och Lund HB är en av dessa.

Idag bedriver advokatbyrån verksamhet på Själbodgatan 10 i centrala Malmö, i privat regi men med samma humanjuridiska inriktning som under 1920-talet.