Ingulf Flamborn, advokat

Delägare

Ingulf Flamborn tog sin jur.kand-examen vid Lunds universitet år 1986 och har sedan dess arbetat med juridik. Han inledde sin karriär med tingsmeritering vid Trelleborgs tingsrätt och har därefter arbetat på advokatbyrå. Ingulf har arbetat på Allmänna advokatbyrån sedan den drevs i statlig regi och var med i processen att privatisera verksamheten.

Ingulf har genom åren arbetat med konkurser, entreprenadrätt, allmänna tvister och trafikskaderegleringar samt åtagit sig uppdrag som likvidator. Numera består hans huvudsakliga verksamhet i uppdrag som försvarare i brottmål, offentligt biträde i socialmål, uppdrag avseende uppehållstillstånd och som likvidator.

Kompetens, engagemang och lojalitet.