Maria Persson, advokat

Delägare

Maria Persson tog sin jur. kand-examen från Lunds universitet år 2004. Därefter fullgjorde hon notarietjänstgöring vid Gotlands tingsrätt. Maria har också erfarenhet av arbete på affärsjuridisk advokatbyrå, Polismyndigheten och Kriminalvården.

Maria har arbetat på byrån sedan 2012 och har varit medlem av Sveriges advokatsamfund sedan 2013. Maria arbetar företrädesvis med brottmål och har stor erfarenhet av såväl försvarar- som målsägandebiträdesuppdrag, inte sällan i mål av större och mer komplex natur. Maria åtar sig även uppdrag inom byråns övriga verksamhetsområden.

Kompetens, engagemang och lojalitet.