Övrig Rådgivning

Skadeståndrätt

Skadeståndsrätten hänger ofta på olika sätt samman med straffrätten, då frågor om skadestånd många gånger aktualiseras i samband med handläggningen av ett brottmål. Vi har också över tid åtagit oss uppdrag som ombud i ärende om trafikskadereglering. Vi har alltså erfarenhet och kunskap inom dessa delar av skadeståndsrätten.

Övrigt

Eftersom samtliga jurister på byrån arbetat inom andra delar av rättskedjan än i advokatyrket kan vi i mån av tid även biträda klienter i andra juridiska angelägenheter än inom våra huvudsakliga verksamhetsområden. Därför är du välkommen att kontakta oss för en diskussion även i övriga frågor.
Vi har ett stort kontaktnät och om inte vi själva har rätt expertis kan vi hänvisa dig vidare till annan advokatbyrå.